იმისათვის, რომ თქვენმა სტატიამ წარმატებით გაიაროს მოდერაცია და გამოქვეყნდეს საიტზე, უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი პირობები:

  • ტექსტი უნდა იყოს უნიკალური – არ უნდა იყოს მოპარული სხვა ქართული საიტებიდან
  • უნდა იყოს დაწერილი გამართული ქართული სალიტერატურო ენით
  • უცხოური სტატიის თარგმნის შემთხვევაში აუცილებელია ტექსტის ბოლოს მიუთითოთ წყარო
  • სტატიის შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს საიტის რომელიმე კატეგორიას
  • პოლიტიკური და სარეკლამო ტიპის სტატიები არ გამოქვეყნდება
  • აუცილებელია თქვენი Facebook მისამართის მითითება

[user-submitted-posts]