9 გამონათქვამი ძლიერი და სრულყოფილი ქალბატონებისთვის

“სუსტ მამაკაცს არ შეუძლია უყვარდეს ძლიერი ქალი. მან არ იცის, რა გააკეთოს ასეთ ქალთან”

“მის (ქალის) გულში ცეცხლი აენთება თუ  შეიყვარებენ, მაგრამ მასვე შეუძლია გადაწვას სახლი, თუ უსამართლოდ მოექცევიან”

5915110-R3L8T8D-650-y_a2a879ea

“მე მჯერა ძლიერი ქალების. ქალების, რომლებიც ქმრის ზურგს უკან არ იმალებიან. პრობლემებს უნდა გაუმკლავდე, როგორც ძლიერი ქალი და არ უნდა ითამაშო მსხვეროლის როლი ან თითი სხვისკენ გაიშვირო”

“ქალი, რომელიც უყვართ, ყოველთვის აღწევს წარმატებას”

მსგავსი სტატიები