როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Dana Scully, The X-Files

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Fox Mulder, The X-Files

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Carrie Bradshaw, Sex and the City

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Samantha Jones, Sex and the City

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Charlotte York, Sex and the City

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Miranda Hobbes, Sex and the City

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Gregory House, House, M.D.

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

James Wilson, House, M.D.

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Allison Cameron, House, M.D.

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Temperance Brennan, Bones

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Seeley Booth, Bones

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Ted Mosby, How I Met Your Mother

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Robin Scherbatsky, How I Met Your Mother

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Marshall Eriksen, How I Met Your Mother

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Lily Aldrin, How I Met Your Mother

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Barney Stinson, How I Met Your Mother

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Buffy Anne Summers, Buffy the Vampire Slayer

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Angel, Buffy the Vampire Slayer

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Sue Heck, The Middle

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Axl Heck, The Middle

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Brick Heck, The Middle

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Walter White, Breaking Bad

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Jessy Pinkman, Breaking Bad

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Bonus: Dustin, Stranger Things

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Mike, Stranger Things

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

Eleven, Stranger Things

როგორ შეიცვალნენ ცნობილი სერიალების მსახიობები პირველიდან ბოლო სერიამდე

  კომენტარები