მთავარი საკითხავი ლოცვა წარმატებისა და ფინანსური აღმავლობისთვის

ლოცვა წარმატებისა და ფინანსური აღმავლობისთვის

by guramus

ლოცვა ამოღებულია წმიდა წიგნიდან – ავგაროზი და ლოცვანი (სრული კრებული)

წაიკითხეთ ეს ლოცვა ყოველი საქმის დაწყების წინ, თუნდაც ეს საქმე უმნიშვნელო იყოს. როდესაც უფალი ჩვენს გვერდით არის ნებისმიერი საქმე წარმატების მომტანია. ყველაფერი უფლის ნებით ხდება, იყავით მადლიერი.

“მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსა აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკუიდრე ჩუენ შორის და წმინდა მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

მაკურთხე უფალო და შემწე მეყავ მე, ცოდვილს, აღსრულებასა ზედა ამის საქმისასა სადიდებლად შენდა.

უფალო, იესუ ქრისტე, ძეო მხოლოდშობილო დაუსაბამოისა მამისაო, შენ სთქუ ყოვლადწმიდითა ბაგითა შენითა: ვირთარმედ გარეშე ჩემსა არცა ერთი რაი ძალგიძსთ. უფალო ჩემო, უფალო, რწმენით მომიცავს გულსა და სულსა შინა ჩემსა შენ მიერ თქმული, შეუვრდები სახიერებასა შემნსა, შემეწიე მე ცოდვილს, რაითა საქმედ ესე, ჩემ მიერ დაწყებული განვასრულო შენ მიერ, სახელითა მამისაითა და ძისა და სულისა წმიდისაითა, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა დედისა შენისაითა და ყოველთა წმიდათაითა, ამინ.”

თუ სტატიაში განხილული თემა შენთვის საინტერესოა, მაშინ შემოგვიერთდი FACEBOOK გვერდზე: