მზრუნველი დედის ლოცვა შვილებისთვის

by guramus

ლოცვა ამოღებულია წმიდა წიგნიდან – ავგაროზი და ლოცვანი (სრული კრებული)

წაიკითხეთ ეს ლოცვა ყოველდღე, რათა თქვენი შვილები დალოცვილნი იყვნენ უფლისგან. დედაშვილური სიყვარული წმინდაა. ყველა დედას ისე უნდა უყვარდეს შვილი როგორ თავად ღვთისმშობელს უყვარდა ძე მისი. უფალმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.

“უფალო, შენ მხოლომან ყოველივე უწყი, ყოველივე ძალ-გიძს და გნებავსყოველთა ცხოურებაი და მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა მოსვლაი. განაბრძნენ შვილნი  ჩუენნი (სახელები) შემეცნებითა ჭეშმარიტებისა შენისა და წმიდისა და წმინდისა ნებისა შენისაითა და განამტკიცენ იგინი სლვად მცნებათა შინა შენითა, და მეცა ცოდვილი შემიწყალე.”

ასევე დაგაინტერესებთ