მთავარი ტესტები რთული მათემატიკური ტესტები, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანის გონებას გაავარჯიშებს

რთული მათემატიკური ტესტები, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანის გონებას გაავარჯიშებს

by Keti

მაგალითები შეკრებაზე ერთი შეხედვით იოლი შესასრულებელია. თუმცა ჩვენ ისეთი საინტერესო ვერსიები შევარჩიეთ, რომელშიც ჩამალულია გარკვეული თავსატეხები. ამიტომ მათი სწორად ამოხსნა ყველას შეიძლება არ გამოუვიდეს.

მაგალითების ამოხსნა მიმატებაზე

1. ამ მაგალითის ამოსახსნელად საჭიროა რამდენიმე მარტივი მოქმედება. მაგრამ ასევე უნდა იცოდეთ უარყოფით რიცხვებზე მოქმედების შესრულება.

2. აქ რამდენიმე მაგალითია, თუმცა თითოეულში მხოლოდ შეკრება გამოიყენება. თქვენ უნდა გაარკვიოთ, თუ რა მნიშვნელობა იმალება თითოეული გეომეტრიული ფიგურის უკან, რათა საბოლოო პასუხი მიიღოთ.

3. ბოლო მაგალითის ამოხსნისთვის წარმოდგენილია მარწყვი, ქლიავი და ლიმონი. გამოთვალეთ თითოეული მათგანის მიღმა მყოფი რიცხვი და მიიღეთ საბოლოო პასუხი.

მაგალითების ამოხსნა

1. არსებობს წესი, რომ უარყოფითი რიცხვი კვადრატში აყვანის შემდეგ ხდება დადებითი, თუ ეს რიცხვი ლუწია. ხოლო კენტი რიცხვის შემთხვევაში – პასუხი უარყოფითია. ამიტომ (-3)² = 9, а (-3)³ = -27. ხოლო თუ ფრჩხილი არ გვაქვს, უარყოფითი რიცხვი, მიუხედავად იმისა კენტია თუ ლუწი, რჩება უარყოფითი.

ამის მიხედვით, მაგალითი ასე ამოიხსნება: -3² + 3² + (-3)² + 3² = -9 + 9 + 9 + 9 = 18.

2. გამოვთვალოთ რა ციფრი იმალება თითოეული ფიგურის უკან. წრის უკან არის: 45 / 3 = 15. კვადრატის უკან: (23 – 15) / 2 = 4. ხოლო მრავალკუთხედი იქნება: (10 – 4) / 2 = 3. მაშინ საბოლოო მაგალითი მიიღებს ასეთ სახეს: 3 + 4 + 4 + 15 = 26.

3. მსგავსი ამოხსნა აქვს ბოლო მაგალითსაც. მარწყვის უკან იმალება: 15 / 3 = 5. ქლიავის უკან: (13 – 5) / 2 = 4. ლიმონი კი ტოლია: 12 – 5 – 4 = 3. მაშინ ბოლო მაგალითს ასეთი სახე ექნება: 5 * 2 + 4 + 3 * 3 = 23.

ასეთი მაგალითები თითქოს მარტივია, მაგრამ ბევრს მაინც აბნევს. მოგვიყევით კომენტარებში თქვენი შედეგები!