მთავარი ტესტები მათემატიკური თავსატეხები ჭეშმარიტად ჭკვიანი ადამიანებისთვის

მათემატიკური თავსატეხები ჭეშმარიტად ჭკვიანი ადამიანებისთვის

by Keti

დღევანდელ სტატიაში შევაგროვეთ მაგალითები, რომლებშიც უნდა გააგრძელოთ რიცხვების კონკრეტული თანმიმდევრობა. ეს მათემატიკური გამოცანები საშუალებას გაძლევთ გამოავლინოთ თქვენი გონიერება, ლოგიკა და გაავარჯიშოთ ტვინი.

დიდი კომპანიებისთვის ძალიან რთულია ისეთი თანამშრომლების პოვნა, რომლებსაც გონების სიღრმისა და შემოქმედების დემონსტრირებით ურთულესი პრობლემების გადაჭრაში შეუძლიათ.

მაშ, ჩვენ დავიწყოთ მცირე ვარჯიშით. ამოხსენით ეს ამოცანები და შეამოწმეთ პასუხები.

მათემატიკის თავსატეხები 

1. იპოვეთ კანონზომიერება

1 + 4 = 5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
8 + 11 = ?

2. რა ლოგიკა დგას ამ ციფრების უკან? შეეცადეთ გარკვევას.

15 * 15 = 9
26 * 26 = 19
37 * 37 = ?

3. შეასრულეთ მეორე მაგალითი? მაშინ საქმე მარტივად წავა.

2 + 3 = 10
8 + 4 = 96
7 + 2 = 63
6 + 5 = 66
9 + 5 = ?

4. ეს თანმიმდევრობა აღარ უნდა იყოს ძალიან რთული.

5 + 3 = 28
9 + 1 = 810
8 + 6 = 214
5 + 4 = 19
7 + 3 = ???

5. დაბოლოს:

8 = 56
7 = 42
6 = 30
5 = 20
3 = ?

პასუხები

1. თუ კარგად დააკვირდებით პირველ სამ მაგალითს, შეამჩნევთ, რომ პასუხები მიიღება ციფრების ნამრავლისა და ჯამის შეკრებით. აქედან გამომდინარე, პასუხია 96.

1 * 4 = 4 + (1) = 5
2 * 5 = 10 + (2) = 12
3 * 6 = 18 + (3) = 21
8 * 11 = 88 + (8) = 96

2. მეორე მაგალითი უფრო რთულია. მაგრამ აქაც შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი. მოდით ჩამოვწეროთ სწორი პასუხები.

15 * 15 = 225
26 * 26 = 676
37 * 37 = 1369

როგორ მივიღოთ 225-დან ციფრი 9? მისი ყველა ციფრის თანმიმდევრული დამატებით! ამ მეთოდის გამოყენებით მივიღებთ შემდეგს.

225 -> 2 + 2 + 5 = 9
676 -> 6 + 7 + 6 = 19
1369 -> 1 + 3 + 6 + 9 = 19

საბოლოო პასუხია 19.

3. ეს მიდგომაც წინა მაგალითის მსგავსია.

2 + 3 = 5

(2 + 3) × 2 = 5 × 2 = 10
(8 + 4) × 8 = 12 × 8 = 96
(7 + 2) × 7 = 9 × 7 = 63
(6 + 5) × 6 = 11 × 6 = 66
(9 + 5) × 9 = 14 × 9 = 126

სწორი პასუხია — 126.

4. ტოლობის ნიშნის შემდეგ, თანმიმდევრულად იწერება ციფრების სხვაობა და ჯამი. მართლაც, 5 – 3 = 2 და 5 + 3 = 8. შემდეგ 7 და 3 მაგალითისთვის გვჭირდება 7 – 3 = 4, ასევე 7 + 3 = 10. ასე რომ, პასუხია 410.

5.  პირველი ვერტიკალური ციფრების ნამრავლით მიიღება ტოლობის მარჯვნივ მდგომი რიცხვი:

56 = 8 × 7
42 = 7 × 6
30 = 6 × 5
20 = 5 × 4

არაა საჭირო იყო აინშტაინი, რომ ამას მიხვდე.

საბოლოოდ: 3 * (3 – 1) = 6

სწორი პასუხია — 6.

ვიმედოვნებთ, რომ თქვენი პასუხები ჩვენს პასუხებს შეესაბამება. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მაგალითების ამოხსნის ალგორითმი იგივე უნდა იყოს. თუ სხვა კანონზომიერებების პოვნა შეგიძლიათ, გაგვიზიარეთ ისინი კომენტარებში. ერთად განვავითაროთ ლოგიკა.

გაუზიარეთ ეს სტატია თქვენს მეგობრებსაც!