ლოცვა განაწყენებული მეგობრის შემოსარიგებლად

by guramus

ლოცვა ამოღებულია წმიდა წიგნიდან – ავგაროზი და ლოცვანი (სრული კრებული)

წაიკითხეთ ეს ლოცვა ყოველდღე და შესთხოვეთ უფალს დახმარება. გულწრფელ ლოცვა-ვედრებას უფალი არასდროს ტოვებს უყურადღებოდ და დაგეხმარებათ. გახსოვდეთ – “ყველა განსაცხელი წავა და ბედნიერება მოვა” – ილია მეორე

გმადლობთ შენ, მეუფეო კაცთმოყვარეო, ხელმწიფეო საუკუნეთაო და მომცემელო ყოვლისა სიკეთისაო, რომელმან დაარღვიე ზღუდენი მტერობისანი და ადამის ძეთა მშვიდობაჲ მოჰმადლე, აწცა მოეც მშვიდობაჲ მონათა შენთა, დაჰნერგე მათ შორის შიში შენი და ურთიერთარს სიყვარული განამტკიცე: დააცხვრე ყოველივე შუღლი, განაგდე საცდურნი ყოვლისა ცილობისაჲ, რამეთუ შენ ხარ მშვიდობაჲ ჩვენი და შენდა დიდებასა აღვავლენთ, მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.

ასევე დაგაინტერესებთ