ამ ტესტის შესრულებას მხოლოდ მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანები შეძლებენ

by Keti

ადამიანის ინტელექტის სრული სურათის მიღება არც ისე ადვილი საქმეა. ბოლოს და ბოლოს, ეს უნარი შედგება მრავალი კომპონენტისგან. იგი აერთიანებს ვერბალურ, რიცხვით და სივრცით აზროვნებას. დამოკიდებულია წარმოსახვაზე, მეხსიერებაზე, ლოგიკაზე და დაგროვილი ცოდნის რაოდენობაზე.

დღეს ჩვენს მკითხველს ვიწვევთ ერუდიციისა და ინტელექტის გამოცდაზე, რომელსაც პასუხებიც მოჰყვება. ეს შედეგები დაგეხმარებათ ამოიცნოთ „სუსტი რგოლები“, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ თვითგანვითარების პროცესში.

ერუდიციისა და დაკვირვების შესამოწმებელი ტესტი 

1. რა სიტყვა არის ზედმეტი აქ?

ა) მელა
ბ) მოტყუება
გ) წითელი ქუდი
დ) პატარა და
ე) საყელო

2. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის პროფესიის ანაგრამა?

შეგახსენებთ, რომ ანაგრამა არის სხვა სიტყვის ან ფრაზის ასოების გადაწყობის შედეგი. მაგალითად, ,,ირე ლიდ” არის ანაგრამა სიტყვისა “ლიდერი”.

ა) ტარე მაბილე
ბ) ზნი მიბე
გ) რნა ჟული
დ) ქა ჭი
ე) ნოსკამია

3. რა რიცხვი უნდა ეწეროს კითხვის ნიშნის ადგილას: 23; 28; 33; 38; 43; ?

ა) 45
ბ) 47
გ) 48
დ) 50
ე) 52

4. რომელი სიტყვაა აქ არალოგიკური?

ა) ლომი
ბ) ვეფხვი
გ) გეპარდი
დ) მგელი
ე) პუმა

5. რომელი ორი კუბი შეესაბამება განლაგებას?

ა) 1 და 2
ბ) 2 და 3
გ) 1 და 5
დ) 4 და 5
ე) 3 და 4

6. ადამიანი, რომელიც სკეპტიკურად უყურებს პროგრესს, არის…

ა) რადიკალი
ბ) ლიბერალი
გ) დემოკრატი
დ) კონსერვატიული
ე) ანარქისტი

7. დიამეტრი – რადიუსი. წრე – …?

ა) სეგმენტი
ბ) წრეწირი
გ) რკალი
დ) ხაზი
ე) სეგმენტი

8. დაასახელეთ სიტყვა, რომელიც არ არის გაერთიანებული დანარჩენთან საერთო მახასიათებლით

ა) პეიზაჟი
ბ) მოზაიკა
გ) ხატი
დ) ფრესკა
ე) ფუნჯი

9. რომელმა ფორმამ უნდა დაიკავოს კითხვის ნიშნის ადგილი?

10. რომელ სიტყვას არ აქვს კავშირი კინოსთან?

ა) პოსტერი
ბ) ფირი
გ) მიზანსცენა
დ) პასიანსი

პასუხები

1. წითელქუდა ზემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთადერთია, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო მელასთან.

2.

ა) ტარე მაბილე – მატარებელი
ბ) ზნი მიბე – მიზნები
გ) რნა ჟული – ჟურნალი
დ) ქა ჭი – ჭიქა
ე) ნოსკამია – მეგრულად ნიშნავს სკამს

3. მოცემული მიმდევრობის ყოველი მომდევნო რიცხვი წინაზე მეტია 5-ით.

23 + 5 = 28
28 + 5 = 33
33 + 5 = 38
38 + 5 = 43
აქედან გამომდინარე, 43 + 5 = 48

4. მგელი ერთადერთია, რომელიც არ არის კატისებრთა ოჯახიდან.

5. შესაბამისი კამათელი არის 1 და 5.

6. კონსერვატორი არის ტრადიციული ღირებულებებისა და წესების მიმდევარი ადამიანი. მას მთავარ მიზნად აქვს საზოგადოებაში არსებული ტრადიციების შენარჩუნება და უარყოფს რადიკალურ რეფორმებს.

7. რკალი. „წრის ნებისმიერი ორი არათანაბარი წერტილი ყოფს მას ორ ნაწილად. თითოეულ ამ ნაწილს წრის რკალი ეწოდება. რკალს ეწოდება ნახევარწრე, თუ მისი ბოლოების დამაკავშირებელი სეგმენტი დიამეტრია.

8. აქ ზედმეტი სიტყვა არის ფუნჯი.

9. თითოეული მწკრივი და თითოეული სვეტი შეიცავს ერთ წრეს ჰორიზონტალური ჭრით და ორ წრეს ვერტიკალური ჭრით. ნახევარი წრეები ჰორიზონტალური ჭრილებით ყოველთვის შეღებილია იმავე ფერით. აქედან გამოტოვებული წრე უნდა იყოს ერთფეროვანი და ჰქონდეს ჰორიზონტალური ჭრილი. მხოლოდ მე-4 ვარიანტი აკმაყოფილებს ამ პირობებს.

10. აქ ზედმეტი სიტყვა არის პასიანსი

ხშირად ასეთი ტესტების ამოხსნისას პასუხისთვის მიგნება ძნელია და დამაბნეველი, რადგან მათ გადასაჭრელად, თქვენ უნდა იფიქროთ როგორც შემოქმედებითად, ასევე ანალიტიკურად და გამოიყენოთ ტვინის ორივე ნახევარსფერო, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად არ ვაკეთებთ.

თუ ასეთი ტიპის ტესტები მოგწონთ, ალბათ ეს სტატიებიც საინტერესო იქნება:

შეინახეთ სტატია და გაუზიარეთ ის თქვენს მეგობრებსაც!