ბრძნული გამონათქვამები

ცნობილი ადამიანების გენიალური ციტატები, ბრძნული გამონათქვამები, შემეცნებითი ფრაზები.