პიროვნებები

ქართველი და უცხოელი საზოგადო მოღვაწეები. ადამიანები, რომლებმაც თავისი კვალი დატოვეს მსოფლიო ისტორიაში!