მთავარი ტესტები სწრაფი მაგალითები მათემატიკური ცოდნის შემოწმებისთვის

სწრაფი მაგალითები მათემატიკური ცოდნის შემოწმებისთვის

by Keti

ალბათ უმეტესობა ჩვენგანს, სკოლის პერიოდში ნაკლებად სჯეროდა იმ ფაქტის, რომ მათემატიკური წესები ცხოვრებაში აუცილებლად გამოგვადგებოდა. თუმცა ზოგჯერ მათემატიკის მასწავლებლები არ ტყუიან. რიცხვები, ციფრები გამრავლება, გამოკლება – ეს ყველაფერი მუდმივად ტრიალებს ჩვენს გარშემო.

ერთი მხრივ, ასეთ პირობებში ძნელია დაივიწყო ის, რასაც სკოლაში სწავლობდი. მეორეს მხრივ, მათ, ვისაც ეს დაავიწყდათ, კალკულატორითაც კი უჭირთ ანგარიში. ამიტომ, აქ მოცემულია რამდენიმე ამოცანა, რომლებიც განსაზღვრავს, თუ რა დონეზე ხარ მათემატიკაში.

მაგალითები

1. 1/2 : 1/2 = ა. 2 ბ. 1 გ. 1/4

4. 24 : 6(8 – 4) = ა. 16 ბ. 8 გ. 1

2. 120 % — ეს არის ა. 4/3 ბ. 5/4 გ. 6/5

3. 100 * 1/2 = ა. 200 ბ. 100 გ. 50

5. 1/2 * 1/2 * 1/2 * 128 = ა. 8 ბ. 16 გ. 32

6. 25 % от 1 100 = ა. 250 ბ. 260 გ. 275

პასუხები

1. ბ. 1

2. გ. 6/5

3. გ. 50

4. ა. 16

5. ბ. 16

6. გ. 275

თუ ამ მაგალითებს მარტივად ამოხსნი კალკულატორის გარეშე, ესე იგი, მათემატიკა შენი კარგი მეგობარია.

არ დაგავიწყდეს ამ სტატიის გაზიარება შენი მეგობრებისთვის!