მასალის გამოყენების პირობები

საიტზე გამოქვეყნებული სტატიები და ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალები წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია კანონმდებლობით.

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში სტატიების და ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალების გამოყენება (გადაბეჭდვა) რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში ამასთან მათი გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს და ავტორის მითითება.

აღნიშნული მოთხოვნის უგულებელყოფა გამოიწვევს დამრღვევის წინააღმდეგ რადიკალური საშუალებების გამოყენებას. რედაქცია საიტის უფლებების დასაცავად მზად არის გამოიყენოს პრევენციის ნებისმიერი კანონიერი გზა (შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან მიმართვა, რეპორტი სოციალურ ქსელებში, საძიებო სისტემებში და რეკლამის დამკვეთებთან, ჰოტინგის განმახორციელებელ კომპანიებთან, დომენის რეგისტრატორებთან და ა.შ.).

DMCA.com Protection Status

  მსგავსი სიახლეები